top of page

TELEHEALTH -KONSULTATIONER

Vi tror att alla borde ha  tillgång till vård av hög kvalitet, oavsett om det är personligt eller hemifrån. Vår telehälsokonsultation gör att vi kan tillhandahålla detta  service för  våra patienter.  

Omskola hälsa  Telehälsotjänsten har designats av vår huvud osteopat Dr Nick Re och senior medarbetare Dr Christina Joseph.  

Nick och Christina har använt sin mångåriga erfarenhet av att skapa och leverera hälsoprogram och hälsoinitiativ på arbetsplatser för att skräddarsy Retrain Health Telehealth -tjänsten för att passa behoven hos vår patientbas.  

Under din Telehealth -konsult kommer vi att:  

  • Ta din fulla sjukdomshistoria

  • Diskutera dina symptom och mål  

  • Ge en diagnos

  • Ta fram en behandlingsplan  

  • Ge dig ett rehabiliteringsprogram som inkluderar sträckor, övningar  och självbehandling  

  • Titta du utför strategier självhantering  och ge feedback i realtid

Våra Telehealth -konsulter erbjuder samma höga vårdnivå som våra ansikte mot ansikte -konsult.  

Vi förstår att den praktiska komponenten som vissa kan användas för inte kommer att inkluderas, men det finns ett antal tillägg, unika för Telehealth-konsultationerna  som kommer att ge ytterligare fördelar för mötena.  

Telehälsokonsultationer är tillgängliga  med Retrain Health -osteopater från både våra Byron Bay- och Ballina -kliniker.

Retrain Heath Telehealth Osteopathy
bottom of page